พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปฎิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล) ฉายา วชิรธมฺโม อายุ ๕๐ พรรษา ๒๖ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ป.บส., พธ.บ. สังกัดวัดม่วงแค แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปกครองในทางคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงแค และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางรัก

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงบางรัก

ณ อุโบสถวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *