พระสังฆาธิการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

พระสังฆาธิการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
สำหรับพระสังฆาธิการระดับวัด ณ วัดคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง

การประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

ตรวจการคณะสงฆ์เขตสาทร

ตรวจการคณะสงฆ์เขตสาทร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์เขตสาทร ในการนี้มีพระเทพวชิรโกศล รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิรนายก รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิราธิบดี เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตสาทร พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม พระครูอาทรประสิทธิโสภณ เจ้าคณะแขวงสาทร พร้อมด้วยเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตสาทร ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานเขตสาทร ผู้แทนสถานศึกษาในเขตสาทร และไวยาวัจกรวัดยานนาวาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เขตสาทรประกอบด้วย  ๑.วัดยานนาวาพระอารามหลวง  ๒.วัดสุทธิวราราม  ๓.วัดบรมสถล ๔.วัดลุ่มเจริญศรัทธา ๕.วัดดอกไม้ ๖. สำนักสงฆ์ปรกยานนาวา   ขอบคุณภาพจากเพจ…

บำเพ็ญกุศลศพ พระครูกิตติมงคลรัตน์

บำเพ็ญกุศลศพ พระครูกิตติมงคลรัตน์

วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว กิตฺติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส (เซิงหวาย)

พิธีเปิดปฐมนิเทศอบรมถวายความรู้พระนวกะ

พิธีเปิดปฐมนิเทศอบรมถวายความรู้พระนวกะ

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศการอบรม ถวายความรู้และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระนวกะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

แต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดโพธิ์พุฒตาล และวัดตะล่อม

แต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดโพธิ์พุฒตาล และวัดตะล่อม

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบตราตั้งแต่งตั้งให้ พระมหาเกษม ปริธมฺโม อายุ ๕๒ พรรษา ๒๘ วิทยฐานะ ป.ธ. ๗ สังกัดวัดแหลมทราย ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล และได้มอบใบตราตั้ง พระมหาบุญลือ ปณฺณโก อายุ ๔๔ พรรษา ๒๒ วิทยฐานะ ป.ธ.๙ พธ.ม. สังกัดวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดตะล่อม ตามลำดับ 

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะสงฆ์หนกลาง เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา