หารือเพื่อกิจการคณะสงฆ์
พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระเดชพระคุณ พระสิรินันทมุนี
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พร้อมทั้งคณะเลขานุการ
ร่วมหารือเพื่อช่วยเหลือ
วัด และ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
การนี้ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าหารือเรื่องการช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์
ในวัดทุกวัด ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร
และเพื่อการจัดกิจกรรมมหากุศล
ของประชาชนทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร
ในพุทธศักราช ๒๕๖๖ ต่อไป
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์วิปัสสนา นานาชาติ
วัดมหาธาตุบุวราชรังสฤษฎิ์

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *