เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้พระเดชพระคุณพระสิรินันทมุนี ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๓
ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕
 
สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ขอน้อมถวายสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรูปที่๓
 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *