ภาพบรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ภาพบรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ภาพบรรยากาศการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการระดับวัด(เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ และสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร New Gallery