โครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระภิกษุสามเณรนวกะ ปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระภิกษุสามเณรนวกะ ปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมเสริมความรู้และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระภิกษุสามเณรนวกะ ปี ๒๕๖๕                               เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพฺรหฺมรํสี วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสงฆ์เขตบางกอกน้อย พระภิกษุนวกะ จำนวน ๔๙ รูป New Gallery