การตรวจการคณะสงฆ์เขตบางซื่อ

การตรวจการคณะสงฆ์เขตบางซื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.

ตรวจการคณะสงฆ์เขตคลองเตย – วัฒนา เขตพระโขนง – บางนา

ตรวจการคณะสงฆ์เขตคลองเตย – วัฒนา เขตพระโขนง – บางนา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุม ตรวจการคณะสงฆ์ เขตคลองเตย – วัฒนา เขตพระโขนง – บางนา มี พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโสภณ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เจ้าอาวาสวัดบางนานอกพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิสุนทร เจ้าคณะเขตคลองเตย-วัฒนา เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน เป็นประธานอำนวยการท่านเจ้าคุณ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑๘ ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เลขานุการ พระสังฆาธิการในเขตร่วมประชุมณ.อาคารปฏิบัติธรรมฯ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯโดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ๑. การปกครอง๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์๓. การเผยแผ่๔. การสารารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควร ภาพ : วัดสะพาน เขตคลองเตย