พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมตตาเป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้ง พระครูโสภณพิหารกิจ (ภูวสิษฐ์) ฉายา วิริยธโร อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม. สังกัดวัดกระทุ่ม แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดกระทุ่ม และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงประเวศ-สะพานสูง

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงประเวศ-สะพานสูง

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี พระครูอมรธรรมนิวิฎฐ์ วัดกระทุ่ม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Similar Posts