แต่งตั้งเจ้าคณะแขวง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูสุธีธรรมโสภิต (เสน่ห์  สิเนหธมฺโม) อายุ ๕๓ พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ ป.ธ.๖, พธ.บ. สังกัดวัดนิมมานรดี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมทานคร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็น  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง  และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางหว้า-ปากคลอง

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงบางหว้า-ปากคลอง โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒  เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระเดชพระคุณ พระเทพปฎิภาณกวี เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ เป็นประธานร่วมในพิธี

ณ พระอุโบสถวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Similar Posts