วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูพิพัฒน์วรคุณ (สำราญ พฺรหฺมสโร) อายุ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดมะกอก

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
ท่านเจ้าคุณ พระสิรินันทมุนี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัด และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดมะกอก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีท่านเจ้าคุณ พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘ ผู้รักษาการเจ้าคณะเขตตลิ่งชัน พระครูประกาศโพธิกิตติ์ เจ้าคณะแขวงบางระมาด และพระครูปลัด ปราโมทย์ ปโมทิโต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมะกอก ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
——————————————————
ถวายกัปปิยภัณฑ์บำเพ็ญกุศลรวมทั้งสิ้น
จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ผ้าไตร ๘๒ ไตร
ภาพ,ข่าว : พระครูโกศลธรรมานุศาสก์
โฆษกสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Similar Posts