สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระศรีธีรพงศ์

เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ

วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร