สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระราชสุตาภรณ์

รักษาการเจ้าคณะเขตตลิ่งชัน

วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170