สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระราชสิทธิสุนทร

เจ้าคณะเขตคลองเตย

วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร