สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระราชปริยัตยาภรณ์

เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา

วัดอมรคีรี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร