สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล

เจ้าคณะเขตลาดพร้าว

วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร