สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระมหาสมัคร มหาวีโร

เจ้าคณะเขตบางซื่อ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส
เจ้าคณะเขตบางซื่อ

ที่อยู่
วัดบางโพโอมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เลขานุการเจ้าคณะเขตบางซื่อ
พระครูวบวรสุตกิจ
วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร