สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระครูอุดมจารุวรรณ ดร.

เจ้าคณะเขตมีนบุรี

วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร