สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

Bangkok Primate Office

พระครูพัฒนธรรมคุณ

เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน

วัดธรรมคุณาราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร