วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะสงฆ์หนกลาง เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา