พิธีอัญเชิญหิรัญบัฎเจ้าคณะรอง

พิธีอัญเชิญหิรัญบัฎเจ้าคณะรอง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม

ตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม

พิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะเขตสายไหม เพื่อให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์เรียบร้อยงดงาม

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี

เนื่องในโอกาสมงคลอายุครบ 63 ปี พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์