พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 63 ปี

เนื่องในโอกาสมงคลอายุครบ 63 ปี พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์