คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพพระครูมงคลวุฒิสุนทร

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพพระครูมงคลวุฒิสุนทร

              วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูมงคลวุฒิสุนทร (หลวงพ่อมานิตย์ จิรมโน) อายุ ๘๗ ปี พรรษา ๔๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดดีดวด พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ เป็นประธานดำเนินงาน พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม            พระเดชพระคุณ พระราชสุทธิญาณ เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เป็นผู้แทนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดและเจ้าคณะพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดดีดวด…