พิธีอัญเชิญหิรัญบัฎเจ้าคณะรอง

พิธีอัญเชิญหิรัญบัฎเจ้าคณะรอง

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การตรวจการคณะสงฆ์เขตบางซื่อ

การตรวจการคณะสงฆ์เขตบางซื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

วัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะสงฆ์หนกลาง เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา