ภาพพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดทองบางเชือกหนัง

ภาพพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดทองบางเชือกหนัง

พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดทอง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  มอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดทองบางเชือกหนัง  แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  แก่ พระครูสังฆรักษ์ เสนอ  อมรธมฺโม   ณ อุโบสถวัดทองบางเชือกหนัง