ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตลาดกระบัง

ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตลาดกระบัง

 พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมหารมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยกองเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการณ์คณะสงฆ์(ตรวจเยี่ยมวัด,เยี่ยมเจ้าคณะปกครอง) เขตลาดกระบัง ณ วัดลานบุญ  โดยมี พระมงคลบุญเขต เจ้าคณะเขตลาดกระบัง เจ้าอาวาสวัดลานบุญ เจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส ในเขตลาดกระบัง ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานการดำเนินงานต่างๆ กรอบการตรวจการณ์คณะสงฆ์  โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่ ๔. การสารารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห์ ๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควร New Gallery