📣โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระนวกะ ประจำปี ๒๕๖๕📣

เปิดรับสมัครพระนวกะ หลักจากออกพรรษาแล้ว ผู้ที่ยังไม่ลาสิกขามีความสมัครใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐานโมกขมังคลานุสรณ์ บางไทร อยุธยา

ในโครงการระหว่าง ๑ เดือนนี้ สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตามความสมัครใจ (เช่น ๑๐ วัน,๑๕ วัน)

หมายเหตุ: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

Similar Posts