พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์) ฉายา พุทฺธสโร อายุ ๖๕ พรรษา ๔๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พ.ม.  สังกัดวัดบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน

มี นางเอื้อจิต เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด อ่านใบตราตั้ง ๑๐สิงหาคม ๒๕๖๕ณ วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Similar Posts