พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 

เมตตามาเป็นประธานปฐมนิเทศโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  และถวายความรู้พระนวกะ  ประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะสงฆ์เขตลาดพร้าว  ณ  ห้องประชุมวัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร

โดยมี  พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙

เจ้าคณะเขตลาดพร้าว

ถวายการต้อนรับ และกล่าวถวายรายงาน

 

พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตลาดพร้าว ถวายการต้อนรับและร่วมในพิธี

Similar Posts