พระธรรมวชิรมุนี วิ.กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ถวายสักการะ แด่สมเด็จพระราชาคณะ และกรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะ
มีรายนามดังนี้
 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
 
ณ พระตำหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Similar Posts