วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยคณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยโดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา คณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคกลาง ร่วมพิธีณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยการจัดพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

Similar Posts