สาธารณสงเคราะห์

ตรวจการคณะสงฆ์คณะสงฆ์เขตคลองสาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมตรวจการคณะสงฆ์ ประกอบด้วยคณะสงฆ์ ๑ เขต คือ คณะสงฆ์เขตคลองสานมีพระเดชพระคุณ พระราชพิพัฒนโกศล เป็นเจ้าคณะเขตคลองสาน เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหารประกอบด้วยคณะสงฆ์ ๑ แขวง คือ คณะสงฆ์แขวงคลองสานมี พระครูศรีนพคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นเจ้าคณะแขวงคลองสาน มีพระเดชพระคุณ พระราชธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เป็นรองเจ้าคณะแขวงคลองสาน ประกอบด้วยวัด ๘

อ่านเพิ่ม