ตรวจการณ์คณะสงฆ์เขตบางขุนเทียน  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนีกรรมหารมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยกองเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการณ์คณะสงฆ์(ตรวจเยี่ยมวัด,เยี่ยมเจ้าคณะปกครอง) วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน

โดยมี พระครูพัฒนธรรมคุณ เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน พร้อมคณะสงฆ์วัดธรรมคุณาราม ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานการดำเนินงานต่างๆ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก

พระเดชพระคุณ พระวิเชียรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑  พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมสังเกตการณ์และถวายกำลังใจแด่คณะทำงาน

กรอบการตรวจการณ์คณะสงฆ์  โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ

๑. การปกครอง

๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์

๓. การเผยแผ่

๔. การสารารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห์

๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครอง เห็นสมควร

Similar Posts