เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพัดรอง แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค ๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กล่าวถวายรายงาน

 

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเจ้าคณะจังหวัด ถวายสักการะ

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๘ สำนัก ดังนี้

๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ วัดยานนาวา

๒.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๔ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๓.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๗ วัดสุวรรณประสิทธิ์

๔.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑๖ วัดบรมสถล

๕.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑๙ วัดเวฬุวนาราม

๖.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๓๓ วัดพิชยญาติการาม

๗.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๕๕ วัดเทพลีลา

๘.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เเขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Similar Posts