วันอาทิตย์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่พระนวกะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายฆาฆราวาส ร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรแด่พระนวกะ

Similar Posts