พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

เมตตามาให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง โดยมี พระมหาขวัญชัย อติชาโต อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นผู้กล่าวถวายรรายงาน

Similar Posts