พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท แด่พระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในความอุปถัมภ์ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ศูนย์ ๒) 

Similar Posts