พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระเดชพระคุณ พระสิรินันทมุนี
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
และคณะผู้ทำงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ประชุมหารือในการจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมนานาชาติ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *