เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์เขตสาทร

ในการนี้มีพระเทพวชิรโกศล รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิรนายก รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิราธิบดี เจ้าคณะเขตพระนคร เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตสาทร พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม พระครูอาทรประสิทธิโสภณ เจ้าคณะแขวงสาทร พร้อมด้วยเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตสาทร ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานเขตสาทร ผู้แทนสถานศึกษาในเขตสาทร และไวยาวัจกรวัดยานนาวาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เขตสาทรประกอบด้วย  ๑.วัดยานนาวาพระอารามหลวง  ๒.วัดสุทธิวราราม  ๓.วัดบรมสถล ๔.วัดลุ่มเจริญศรัทธา ๕.วัดดอกไม้ ๖. สำนักสงฆ์ปรกยานนาวา
 

ขอบคุณภาพจากเพจ :Watyannawa วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

Similar Posts