วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูอนุกูลสารกิจ (หลวงพ่อประยูร อคฺควณฺโณ) อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๓ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง อดีตเจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. เป็นประธานดำเนินงานและ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม

ท่านเจ้าคุณ พระสิรินันทมุนี เจ้าคณะแขวงบางค้อ เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร ว่าที่รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัด และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ท่านเจ้าคุณ พระมงคลบุญเขต เจ้าคณะเขตลาดกระบัง เจ้าอาวาสวัดลานบุญ

พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา

พระใบฎีกาชัยพร อาจารสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น รก.เจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น

ถวายการต้อนรับพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

ถวายกัปปิยภัณฑ์บำเพ็ญกุศลรวมทั้งสิ้น

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผ้าไตร ๔๓ ไตร

——————————————————

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

เลขานุการเจ้าคณะแขวงลาดกระบัง

Similar Posts